Terminarz ubiegania się o Stypendium im. Mariusza Łukasiewicza

Do 4 sierpnia 2020 r. – kandydaci składają wypełniony i podpisany formularz osiągnięć, zamieszczony poniżej

Do 14 sierpnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Ostatni tydzień sierpnia 2020 r. – opublikowanie listy stypendystów