Fundacja od czerwca 2020 roku przyznaje roczne nagrody im. Jana Mirkiewicza dla najlepszego historyka w LO nr XIV.

Fundatorami i pomysłodawcami Nagrody im. Jana Mirkiewicza są Państwo Iga i Jakub Mirkiewiczowie- rodzice Jana. Ubiegać się mogą o nią uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr XIV we Wrocławiu, którzy wykażą się wybitną wiedzą historyczną lub szczególnym zainteresowaniem historią (autorzy prac o tematyce historycznej, twórcy kolekcji przedmiotów o wartości historycznej, finaliści i laureaci olimpiad i konkursów o tematyce historycznej).