Stypendia naukowe w roku szkolnym 2020/2021.

Przyznano stypendia naukowe 16 uczniom klas pierwszych LO nr XIV. W sumie w roku szkolnym 2020/2021 wspieramy finansowo 46 stypendystów.