Stypendia naukowe w roku szkolnym 2021/2022.

Przyznano stypendia naukowe 16 uczniom klas pierwszych LO nr XIV. W sumie w roku szkolnym 2021/2022 wspieramy finansowo 44 stypendystów. Dodatkowo finansujemy całodzienne wyżywienie oraz koszt internatu dla 8 stypendystów.

Warsztaty olimpijskie.

W drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 fundacja sfinansowała dodatkowe warsztaty z biologii i filozofii, przygotowujące chętnych do olimpiad przedmiotowych.

Nagroda im. Jana Mirkiewicza

Fundacja od czerwca 2020 roku przyznawać będzie roczne nagrody im. Jana Mirkiewicza dla najlepszego historyka w LO nr XIV. Zachęcamy więc do zgłębiania wszelkich tajemnic historii.