Stypendia naukowe w roku szkolnym 2021/2022.

Przyznano stypendia naukowe 16 uczniom klas pierwszych LO nr XIV. W sumie w roku szkolnym 2021/2022 wspieramy finansowo 44 stypendystów.

Dodatkowo finansujemy całodzienne wyżywienie oraz koszt internatu dla 8 stypendystów.