Warsztaty olimpijskie.

W drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 fundacja sfinansowała dodatkowe warsztaty z biologii i filozofii, przygotowujące chętnych do olimpiad przedmiotowych.